Ügyészségi hírek

 Egy 30 éves nő idén augusztusban személyesen tett bejelentést az Egri
Rendőrkapitányságon arról, hogy élettársa rendszeresen szidalmazza és fenyegeti a
verpeléti lakásukban, ahol két közös kiskorú gyermekükkel élnek együtt. 
 A bejelentés nyomán a rendőrség már a kora hajnali órákban ideiglenes megelőző
távoltartást rendelt el a sértett kérésére, mely alapján a bántalmazó élettárs 72 órára
köteles volt távoltartani magát a bántalmazott nőtől és közös gyermekeiktől. Ez idő
alatt a bíróságon nemperes eljárás indult, melyben az Egri Járási Ügyészséget
képviselő ügyész fellépett. A bejelentés másnapján megtartott tárgyalás
eredményeként a bíróság – ügyészi indítványra – immár 30 napra elrendelte a
megelőző távoltartást mind a kérelmező, mind a közös kiskorú gyermekek
vonatkozásában.
 A jegyző a napokban tájékoztatta az ügyészséget arról, hogy a családvédelmi szolgálat
esetmenedzsere – személyes beszélgetést követően – intézkedett az alapellátású
családgondozás megindítása felől.
 A főügyészség a jelzőrendszer keretében már ezt megelőzően hatósági eljárást
kezdeményezett az illetékes gyámhatóságnál, ahol ennek eredményeként
közigazgatási eljárás folyik a gyermekek védelembe vétele iránt. - tájékoztatott  Dr. Szalóki Zoltán, főügyész.

Oszd meg ezt a cikket!