Mikszáth, Arany és Tóth Árpád is előkerült az érettségin

Az idei szövegértési feladatsor bázisszövege az 1848/49-es szabadságharc jeles szónokairól, például Kossuth Lajosról vagy Jókai Mórról szólt. A diákoknak a szónoki beszédek elolvasását követően kellett megoldaniuk a kétoldalas szöveghez kapcsolódó tizenegy feladatot.

Első ízben egy 700-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy ezek részletét kellett elolvasniuk, majd a szövegre rákérdező feladatokat  sikeresen megoldaniuk. 

Egy új szakkör elindításáról írhatnak hivatalos levelet, vagy a társasjátékok mellett illetve ellen fogalmazhattak meg érveket a diákok. Ezután egy műértelmező szöveget kellett megírniuk 150 perc alatt.

A középszintű feladatsor második részében két feladat - egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása, vagy két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító elemzése - közül választhatnak a diákok. Akármelyiket is választották az érettségizők, egy 400-800 szavas esszét kell írniuk 150 perc alatt. -írja az Eduline.hu.

A műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Mikszáth-novellát kell elemezniük.

Az összehasonlító műelemzést választóknak egy nagyon ismert Arany János- és egy Tóth Árpád-verset kell elolvasniuk, majd összevetniük. Az elemzés szempontjainál a létösszegző művek motívumaira is ki kell térni az esszében a két költemény alapján.

Oszd meg ezt a cikket!